Uitgerekend ondernemen

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van van der Giessen administraties is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze website. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor al zijn handelen op basis van de op deze site aanwezige informatie. Ook is de bezoeker zelf verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn of niet goed fuctioneren van de site of links.